Miksi KATI on vastuullisen timanttikairauksen ja malminetsinnän edelläkävijä? 

  • Ponnistelut ympäristöystävällisen työn eteen on aloitettu jo vuosikymmeniä sitten. Sertifioimme ympäristöjohtamisjärjestelmämme ISO 14001-mukaiseksi jo vuonna 2004, ensimmäisenä kairausurakoitsijana Pohjoismaissa. Ensimmäisenä aloitettu jatkuvan parantamisen ja kehittämisen mukainen kehitystyö on vienyt meitä pitkälle tällä saralla.
  • Kehitämme jatkuvasti uusia teknisiä ratkaisuja ja palveluja jotka vievät meitä kohti entistäkin vastuullisempaa toimintaa. Esimerkkinä tästä on keinolumetus, jolla minimoimme jäljet luontoon ja teemme työnteosta turvallisempaa.
  • Meille on myönnetty useita palkintoja ympäristöystävällisen ja turvallisen kairaustoiminnan ansiosta. Kyseiset tunnustukset näet tämän tekstin alapuolella.
  • Pystymme puolittamaan kairauksen hiilijalanjäljen verrattuna tavanomaiseen kairaukseen. Katso lisätietoja ja case-esimerkki asiakkaamme tiedotteesta.

Aina voidaan myös parantaa. Katso myös sivumme aina voi tehdä paremmin!

Turvallinen työ on tärkein kriteeri

Paraskaan tulos ei lämmitä jos sen hintana on ihmisen terveys. Sen vuoksi ensimmäinen huolehdittava asia on edellytykset turvalliselle työnteolle. Haluamme tarjota työntekijöillemme parhaat työvälineet, mahdollisimman mukavat työolosuhteet ja turvallisen tavan tehdä työtä.

Työturvallisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä käytämme apuna Työterveys- ja Työturvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä) joka on sertifioitu ISO 45001-standardin mukaisesti.

Timanttikairaus on meille jatkuvaa laadun parantamista

Laatu tarkoittaa meille annetuissa aikatauluissa pysymistä, työn tavoitteiden toteuttamista asiakkaan ohjeiden mukaan, työmaakohtaisten riskien huomioonottamista ja työn jäljen tasalaatuisuutta. Pidämme huolen siitä, että kairausyksikkömme ovat hyväkuntoisia ja kairausnäytteet siistejä. Laadun takaamme myös mm. työnjohdon 24/7 päivystyksellä sekä tehokkaalla tiedonkeruulla kentällä tapahtuneista poikkeamista.

Timanttikairaus

Ympäristöstä huolehtiminen lähtee ihmisistä

Koulutamme henkilöstöämme, siistimme kairauspaikat ja käytämme työssämme biohajoavia hydrauliöljyjä. Lajittelemme jätteet, kuljetamme polttoaineet huolella ja kierrätämme kaiken mahdollisen. Myös KATI-yksiköt on luonnollisesti suunniteltu jättämään ympäristöön mahdollisimman vähän jälkiä. Lisäksi luomme ja kehitämme koko ajan uusia menetelmiä ympäristön hyväksi.

Timanttikairaus palkitulla suljetun kierron järjestelmällä

Olemme kairanneet jo useita vuosia käyttäen kehittämäämme suljetun kierron järjestelmää, joka vie ympäristöystävällisyyden aivan uudelle tasolle. Palkittu järjestelmä voi auttaa etsintäluvan saamisessa erittäin herkillä alueilla. Suljetun kierron järjestelmässä käytettävän veden määrä vähenee kierrättämällä, ja kairauksessa käytetystä vedestä erotettava kiviaines voidaan pakata ja kuljettaa pois.

Timanttikairaus vastuullisesti: KATI:n työturvallisuus-, laatu- ja ympäristöpolitiikka

Yrityksemme päämääränä on tuottaa kairaus- ja mittauspalveluita laajalla valikoimalla nopeasti, luotettavasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Toimittamamme kairausnäyte tai tieto maa- ja kallioperästä on edustava, antaen mahdollisimman todenmukaisen käsityksen olosuhteista siellä, mistä näyte tai tieto on hankittu. Tarjoamme laatutakuun, jolla varmistamme tyytyväiset asiakkaat ja pitkät asiakassuhteet.

Rakennamme kairauskalustomme itse, jolloin pystymme vaikuttamaan yrityksellemme tärkeisiin asioihin, kuten ympäristöystävällisyyteen sekä työturvallisuuteen. Tavoitteena on erityisesti tunnistaa mahdolliset riskit ja minimoida ne sekä kehittää työergonomiaa. Näin toimimalla aiheutamme vähemmän haittaa ympäristöön, maastoon, kasvillisuuteen, sekä vesistöön.

Työturvallisuustoiminnan päämääränä on taata turvallinen työpaikka koko henkilöstölle sekä turvata muiden turvallisuus yhteisellä työpaikalla. Tavoitteenamme on työpaikka, jossa tapaturmia ei tapahdu. Ajattelumme mukaan kaikki tapaturmat ovat turhia ja vältettävissä.  

Työterveystoiminnan päämääränä on taata kaikille työntekijöille työpaikka, jossa henkilön sekä henkinen-, että fyysinen toimintakyky turvataan huolimatta altistumisista ja kuormituksista.  

Tavoitteena on terve ja tyytyväinen ihminen työuran aikana ja myös sen jälkeen.  

Yrityksemme tavoitteiden ja päämäärien toteuttamiseksi yritys sitoutuu jatkuvaan parantamiseen mm. seuraavilla tavoilla:

  • Keräämällä jatkuvasti tietoa käytännön työstä ja mahdollisista kehittämiskohteista
  • Parantamalla nykyisiä käytäntöjä vastaamaan entistä paremmin asiakkaan tarpeita
  • Vahvistamalla erikoisosaamista
  • Kehittämällä jatkuvasti uusia toimintatapoja

Johtamisjärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001-vaatimukset ja sen on arvioinut ja sertifioinut DNV GL.