Ympäristöstä huolehtiminen lähtee ihmisistä

Koulutamme henkilöstöämme, siistimme kairauspaikat ja käytämme työssämme biohajoavia hydrauliöljyjä. Lajittelemme jätteet, kuljetamme polttoaineet huolella ja kierrätämme kaiken mahdollisen. Myös KATI-yksiköt on luonnollisesti suunniteltu jättämään ympäristöön mahdollisimman vähän jälkiä. Lisäksi luomme ja kehitämme koko ajan uusia menetelmiä ympäristön hyväksi.

Timanttikairaus palkitulla suljetun kierron järjestelmällä

Olemme kairanneet jo useita vuosia käyttäen kehittämäämme suljetun kierron järjestelmää, joka vie ympäristöystävällisyyden aivan uudelle tasolle. Palkittu järjestelmä voi auttaa etsintäluvan saamisessa erittäin herkillä alueilla. Suljetun kierron järjestelmässä käytettävän veden määrä vähenee kierrättämällä, ja kairauksessa käytetystä vedestä erotettava kiviaines voidaan pakata ja kuljettaa pois.

Timanttikairaus on meille jatkuvaa laadun parantamista

Laatu tarkoittaa meille annetuissa aikatauluissa pysymistä, työn tavoitteiden toteuttamista asiakkaan ohjeiden mukaan, työmaakohtaisten riskien huomioonottamista ja työn jäljen tasalaatuisuutta. Pidämme huolen siitä, että kairausyksikkömme ovat hyväkuntoisia ja kairausnäytteet siistejä. Laadun takaamme myös mm. työnjohdon 24/7 päivystyksellä sekä tehokkaalla tiedonkeruulla kentällä tapahtuneista poikkeamista.

Timanttikairaus

Timanttikairaus ympäristöä kunnioittaen: KATI:n laatu- ja ympäristöpolitiikka

Yrityksemme päämääränä on tuottaa kairaus- ja mittauspalveluita laajalla valikoimalla nopeasti, luotettavasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti asiakkaan tarpeita kuunnellen.

Toimittamamme kairausnäyte tai tieto maa- ja kallioperästä on edustava, antaen mahdollisimman todenmukaisen käsityksen olosuhteista siellä, mistä näyte tai tieto on hankittu. Tarjoamme laatutakuun, jolla varmistamme tyytyväiset asiakkaat ja pitkät asiakassuhteet.

Rakennamme kairauskalustomme itse, jolloin pystymme vaikuttamaan yrityksellemme tärkeisiin asioihin, kuten ympäristöystävällisyyteen sekä työturvallisuuteen. Tavoitteena on erityisesti tunnistaa mahdolliset riskit ja minimoida ne sekä kehittää työergonomiaa. Näin toimimalla aiheutamme vähemmän haittaa ympäristöön, maastoon, kasvillisuuteen, sekä vesistöön.

Yrityksemme tavoitteiden ja päämäärien toteuttamiseksi yritys sitoutuu jatkuvaan parantamiseen mm. seuraavilla tavoilla:

  • Keräämällä jatkuvasti tietoa käytännön työstä ja mahdollisista kehittämiskohteista
  • Parantamalla nykyisiä käytäntöjä vastaamaan entistä paremmin asiakkaan tarpeita
  • Vahvistamalla erikoisosaamista
  • Kehittämällä jatkuvasti uusia toimintatapoja

Johtamisjärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -vaatimukset ja sen on arvioinut ja sertifioinut DNV GL.