Taloudellisen vastuullisuuden arvot ja niihin kytkeytyvät toimenpiteet

Verotus
 • Maksamme veromme asianmukaisesti ja näin luomme hyvinvointia yhteiskuntaan. 
 • Olemme kotikuntamme suurimpia työllistäjiä ja veronmaksajia.
Työpaikat
 • Tarjoamme toimeentuloa ja hyvinvointia työntekijöille sekä muille sidosryhmille.
 • Olemme paikallisesti suuri työllistäjä omassa kunnassamme ja työllistämme myös muualla Suomessa.
 • Tarjoamme tulokseen pohjautuvan vuosibonuksen kaikille työntekijöillemme.
 • Vaalimme yhdenvertaista ja asianmukaista palkkausta läpi organisaatiomme.
Pitkän aikavälin kannattavuus
 • Katsomme yli syklien ja haluamme tehdä kannattavaa liiketoimintaa nyt ja tulevaisuudessa. Investoimme tuotosta suuren osan takaisin yhtiöömme, jotta pysymme kilpailukykyisinä jatkossakin.
 • Ylläpidämme pitkäaikaisia asiakassuhteita ja asiakastyytyväisyyttä tavoitteenamme molemminpuolinen hyöty lyhyen aikavälin maksimoidun tuoton sijaan.
 • Kehitämme jatkuvasti palveluitamme asiakaslähtöisesti, jotta voimme maksimoida asiakkaalle tuotetun lisäarvon.
 • Teemme säännöllistä talousseurantaa ja -raportointia jonka avulla tunnemme yrityksen taloudellisen tilan ja voimme suunnitella tulevaa. 
Työn tehokkuus
 • Tehokkuus tuo sekä taloudellista tulosta että arvoa asiakkaan projektille.
 • Panostamme kustannustehokkaaseen logistiikkaan työmaalla ja sen ulkopuolella. 
 • Optimoimme esimerkiksi työmaalta pois kuljetettavien kierrätettävien jätteiden viennin samaan yhteyteen työmaan muun kuljetusten kanssa ajatuksella ”vie mennessäsi, tuo tullessasi”.
 • Varmistamme kustannustehokkaan toiminnan aktiivisilla ja ennakoivilla laitteiston ja työkoneiden tarkistuksilla, huolloilla ja uusimisilla.

Vuoden 2023
taloudellisen
vastuullisuuden teot

Olimme paikkakuntamme toiseksi suurin yhteisöveron maksaja.

Työllistimme 10 työntekijää enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tulevaisuuden
tavoitteet

Maltillinen kasvu sekä kannattavuuden parantaminen mahdollistavat investointien tekemisen.

Sisäisten prosessien ja järjestelmien kehitys.