Sosiaalisen vastuullisuuden arvot ja niihin kytkeytyvät toimenpiteet

Moderni ja humaani johtaminen
 • Johtaminen perustuu jokaisen henkilöstömme jäsenen kuuntelemiseen ja kohtelemiseen yksilönä ja osana työyhteisöä.
 • Toteutamme kerran vuodessa laajan henkilöstökyselyn sekä 2–3 kertaa vuodessa lyhyemmän pulssikyselyn. Kyselyiden tavoitteena on ylläpitää ja kehittää henkilöstön tyytyväisyyttä.
 • Tarjoamme henkilöstöllemme koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia muun muassa tukemalla heidän kehittymistään kustantamalla kurssi- ja jatkokoulutusmaksuja.
Hyvinvoiva työyhteisö
 • Turvallinen ja hyväksyvä työyhteisö voi hyvin. KATIn Employee Net Promoter Score (eNPS), eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi on 33, joka on keskiarvoa paremmalla tasolla.
 • Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin niin työpäivän aikana kuin vapaa-ajallakin. Haluamme olla vastuullinen työnantaja, jossa työntekijät viihtyvät.
 • Kaikessa toiminnassamme tavoitteena on terve ja tyytyväinen ihminen niin työssä kuin sen jälkeenkin.
Turvallinen työnteko
 • Tunnistamme riskit ja minimoimme ne. Koulutamme työntekijät työskentelemään turvallisesti.
 • Työskentelymme pohjana on aina Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä TTT, joka on sertifioitu ISO 45001-standardin mukaisesti. TTT-järjestelmän tavoitteena on taata turvallinen työpaikka henkilöstölle, välttää tapaturmat sekä turvata työntekijöiden henkinen ja fyysinen toimintakyky.
Kattavat työsuhde-edut
 • Meillä on kattava työterveyshuolto ja vakuutukset, bonukset ja muut edut jokaiselle työntekijälle.
 • Meille on tärkeää, että työntekijämme säilyttävät terveen tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä. Tuemme  tätä tavoitetta tarjoamalla työntekijöille useita työsuhde-etuja ylläpitämään monipuolista vapaa-aikaa.
 • Työsuhde-etujamme ovat mm:
  • Kattava työterveyshuolto sisältäen myös mielen hyvinvoinnin palvelut sekä fysioterapiapalvelut.
  • Työkyky-, tapaturma- ja matkustusvakuutukset.
  • Pitkät ja yhtenäiset loma-ajat.
  • Vuosittaiset liikunta-, kulttuuri ja hyvinvointiedut.
Parhaat työvälineet ja -ympäristöt
 • Tarjoamme parasta laatua olevat koneet ja välineet, jolloin työnteko on tehokasta ja mielekästä.
 • Modernit työkoneet minimoivat työpäivän aikana työntekijöihin kohdistuvaa kuormitusta. Uudemmissa työkoneissa on jo suunnittelussa otettu huomioon melun, fyysisen kuormituksen sekä tärinän vaikutusten pienentäminen. 
 • Laadukkailla ja viihtyisillä toimistotiloilla mahdollistamme ergonomisen ja miellyttävän työskentelyn myös toimistotyöntekijöille. 
Avoimuus ja läpinäkyvyys
 • Olemme avoimia sidosryhmille ja suosimme vastuullisesti toimivia kumppaneita. 
 • Suosimme lähialueen alihankkijoita, jotta voimme tuoda lisähyötyä ja positiivisia kerrannaisvaikutuksia lähialueellemme.
 • Tuemme omalla toiminnallamme myös asiakkaidemme vastuullisuustavoitteita ja etsimme yhteistyössä aktiivisesti ratkaisuja niihin liittyviin haasteisiin.
Hyväntekeväisyys ja auttaminen
 • Autamme säännöllisesti niitä, jotka tarvitsevat apua yhteyskunnassamme.
 • Tuemme rahallisesti eri sponsorointi- ja hyväntekeväisyyskohteita. Sponsoroimme erityisesti paikallisia nuorten urheiluseuroja. 
 • Osallistumme talkootöihin lähiseudulla.
 • Lahjoitamme säännöllisesti hyväntekeväisyystyöhön.

Vuoden 2023 sosiaalisen vastuullisuuden teot

Nuoriin kohdistuvaa mielenterveystyötä ja köyhyyden torjumista.

Työntekijöiden liikunnallisuutta tarjoamalla polkupyöräedun ja järjestämällä HeiaHeia-liikuntakampanjan henkilöstöllemme.

Tulevaisuuden tavoitteet

Panostamme henkilöstön perehdyttämiseen ja koulutukseen.

Tavoitteenamme on nostaa Employee Net Promoter Score (eNPS), eli työntekijöiden nettosuositteluindeksi 50:een.