Kalajokisesta kylästä maailmalle

”Vuonna 1980 Suomen valtio oli pääasiallinen malminetsinnän kairauksia tekevä taho. Kalajoella, Raution kylässä asuva Teuvo Niskakangas pohti toiminnan tehokkuudessa olevan parantamisen varaa. Yhdessä lankonsa, koneteknikko Timo Rautakosken kanssa, he perustivat Kalajoen Timanttikairaus ky:n, joka alkoi ensimmäisenä suomalaisena yksityisenä yrityksenä tarjoamaan timanttikairausta malminetsintään. Töihin otettiin tuttuja miehiä, velipoikia ja naapureita.

Alan ensimmäisenä yksityisenä toimijana haasteista ei ollut puutetta. Asiakkaiden luottamus oli voitettava työnteolla. Ensimmäinen asiakas, joka luotti kairauksensa rautiolaisten haltuun, oli suomalainen kaivosalan yhtiö Outokumpu Oy. Vähä vähältä onnistuneesti suoritetut työmaat toivat yrityksen asiakkaiden tietoisuuteen.

1990-luvulla syvimmän laman aikanakaan yrityksessä ei nujerruttu. Katseet kääntyivät länsinaapuri Ruotsiin, jonka maaperää KATI:n kairauskoneet ovat siitä asti rouhineet.

Jo ennen vuosituhannen vaihdetta yrityksessä ymmärrettiin, että ympäristön huomioiminen on oleellinen osa malminetsintää. Vuonna 2004 yhtiössä sertifioitiin ympäristöjärjestelmä ISO14001-standardin mukaisesti, ensimmäisenä alan toimijana Pohjoismaissa. Ympäristöystävälliseen toimintaan panostaminen oli oikea ja onnistunut päätös, josta osoituksena ovat olleet monet tunnustukset sen jälkeen.

Tänä päivänä KATI työllistää yli 150 henkeä ja kairaa vuosittain 150 000 metriä kivinäytettä. Asiakkaita ovat kaivosteollisuuden lisäksi myös kalliorakentamisen parissa toimivat yritykset. Edelleen toimintaa ohjaavat samat periaatteet kuin toiminnan alussa: haluamme olla tehokkaita, kehittää toimintatapojamme ja kairauskalustoamme, sekä tehdä työtä luontoa kunnioittaen. Ja voittaa asiakkaan luottamuksen yhä uudelleen, jokaisella työmaalla.”