Taipumamittaukset

Tarkat reikämittaukset

Louhinnan suunnittelussa ja malmiarvion tekemisessä on tärkeää, että kairausnäyte ja mahdollinen malmiesiintymä voidaan paikantaa tarkasti. Mittaustiimimme tarjoaa kairareikien mittaukset sujuvasti kairauksen yhteydessä tai tarvittaessa myös vanhoihin kairareikiin.

Tarkka tulos sivusuuntamittauksella

Sivusuuntamittauksella voidaan määrittää kairareiän taipuma ja päätepiste tarkasti. Sivusuuntamittaus tehdään useimmiten reiän päätepisteessä, mutta syvien reikien ja haaroitettujen reikien yhteydessä mittaus voidaan tehdä useita kertoja, halutuin määrävälein.

Pintamittaukset

Mittauspalveluihimme kuuluu myös kairareikien paikalleen mittaaminen maastossa tarkkuus-GPS:n avulla sekä reikien lähtösuuntien mittaus kun kairaus on päättynyt.

Kysy lisää Ville Rautakoskelta:
ville.rautakoski@oykatiab.com
040 5660 538

MIKSI VALITA KATI REIKÄMITTAUKSEEN TAI HYDROLOGISIIN TÖIHIN?

  • Koulutettu, ympäristötietoinen henkilökunta, ympäristöystävälliset koneet ja palkittu suljetun kierron järjestelmä tekevät KATI:sta ympäristön kannalta parhaan vaihtoehdon.
  • KATI on vakaa ja turvallinen yhtiö, jolla on pitkä historia ja hyvät resurssit.
  • Reagoimme nopeasti haasteisiin – yllättävissä tilanteissa teemme usein nopean, innovatiivisen ratkaisun, joka poistaa asiakkaan ongelman.
  • Ajattelemme aina asiakkaan projektin etua ja palvelemme joustavasti sen mukaan.

Hydrologiset työt

Hydrologisten töiden ja tutkimusten merkitys kaivosprojekteissa

Vesien hallinta on oleellinen osa kaivoksen toimintaympäristön kokonaisvaltaista ymmärtämistä. kaivossuunnittelua ympäristövaikutusten hallitsemiseksi. Pohjavedet ja niiden vesistöyhteydet on tärkeä tuntea ympäristövaikutusten hallitsemiseksi. Myös infra-rakentamisen alalla vedenjohtavuuden selvittäminen on osa suunnittelutyötä.

Vesimenekkimittaus antaa tietoa kallion tilasta

Vesimenekkimittaus määrittelee mitattavan kallion eheyttä. Vesimenekkimittaus antaa lisätietoa kalliossa olevista rikkovyöhykkeistä ja niiden mittakaavasta. Mittaustulos voidaan laskea lugeon-arvoiksi.

Kairareiästä eristetään halutun mittainen osa johon luodaan vesipaine. Valittuun segmenttiin menevän veden määrää mitataan ja näin saadaan tietoa kallion eheydestä. Menetelmästä käytetään myös nimeä pakkeritesti.

Käyttämämme SWiPS-laitteisto (Standard Wireline Packer System) on aikaa säästävä ja tarkka.

Pakkeritestaus määrittää kallion rakenteiden vedenjohtavuuden

Pakkeritestauksella voidaan määrittää kalliossa olevien rakenteiden vedenjohtavuus (k-arvo). Saatua tietoa voidaan käyttää esim. virtausmallinnuksiin. Pakkeritestauksen tuloksia voidaan edelleen käyttää muiden hydrologisten töiden kuten kaivoasennusten, painetestien, näytteenoton ja pumppauskokeiden suunnittelussa.

Lisäksi teemme tarkkailukaivoasennukset, kuten piezometrit (VWP, Standpipe). Näillä voidaan monitoroida esim. erilaisten maapenkkojen, rinteiden tai rakennelmien stabiiliutta, veden painetta ja tasoa reiässä. Suunnittelu ja asennus toteutetaan yhteistyössä asiakkaan konsultin kanssa.

Kysy lisää hydrologisista töistä!

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää hydrologisista töistä!

Näillä teemme taipumamittaukset

SPT Gyromaster

Tämä laite on ns. northseeking-malli, joka paikallistaa itsensä suhteessa maantieteelliseen pohjoisnapaan. Antaa tarkimman mahdollisen mittaustuloksen – muita laitteita ei tarvita!
Kaikkien kairausreikien, erityisesti syvien ja haaroitettujen reikien mittaukseen.

 

 Reflex gyro

Reflex Gyro

Elektroninen gyro, hyvä yleislaite useimpiin tilanteisiin. Laitteella voidaan mitata helposti myös vanhoja kairareikiä ilman, että kairauskonetta tarvitsee tuoda paikan päälle. Myös maanalaisissa kaivoksissa tehtäviin mittauksiin.

Devico Deviflex

Devico Deviflex

Helppokäyttöinen, ei-magneettinen laite kaikkiin mittauksiin. Erityisen kätevä matalilla rei’illä ja päivittäisessä käytössä.