Tekniset kenttäpalvelut yhteistyössä Palsatech Oy:n ja Geovisor Oy:n kanssa

Malminetsintään liittyvien teknisten kenttäpalveluiden palveluketju

Malminetsintä on usein osa kaivoksen perustamista edeltävää työtä, ja Suomessa malminetsintä on kasvanut merkittävästi. Tuotamme malminetsintään liittyvät tekniset kenttäpalvelut yhdessä kaivannaisalan kenttätutkimuspalveluja tuottavan Palsatech Oy:n sekä geofysiikan mittauksia ja kalliomekaniikan palveluja tuottavan Geovisor Oy:n kanssa. Monipuolisten erikoisosaajien välisen yhteistyön ansiosta malminetsintä on avullamme helppoa ja tuloksellista. Huolellisesti tehdyt tutkimukset ja mittaukset tekevät työskentelystä tehokasta ja tuloksellista, kun toimenpiteet pystytään suunnittelemaan ja kohdentamaan tarkkaan mitatun tiedon perusteella.

Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää teknisistä kenttäpalveluista!

info@oykatiab.com
+358 207 430 660

Palsatech Oy

Palsatech Oy on pitkäaikainen kotimainen kumppanimme, joka on mukana myös malminetsintään liittyvissä teknisissä kenttäpalveluissa. Palsatech valmistelee työmaat kairausta varten sekä tuottaa laadukkaita kairausnäytteiden tutkimus-, käsittely- ja logistiikkapalveluja.

Geovisor Oy

Geovisor Oy on kumppanimme geofysiikan mittauksissa. Geovisor tuottaa laadukkaita geofysiikan, geohydrologian ja kalliomekaniikan tutkimus-, mittaus-, asennus- ja tietopalveluja. Geovisor Oy toteuttaa kaikki tarvittavat geofysiikan mittaukset asiantuntevasti myös malminetsinnässä ja kalliorakentamisessa.

Meiltä saat kenttäpalveluiden kokonaisvaltaiset palvelupaketit malminetsintään ja kalliorakentamiseen.

Asiakkaanamme voit valita teknisten kenttäpalveluiden monipuolisesta palveluvalikoimasta tarvitsemasi osat tai kokonaisvaltaisen palvelupaketin avaimet käteen -periaatteella, kun malminetsintä tai kalliorakentaminen on ajankohtaista. Näin voit vähentää investointeja kalustoon ja vapauttaa resursseja muuhun.

Malminetsintään kuuluu myös maan ja kallion olosuhteiden seuranta.

Kauttamme saatavaa kokonaisuutta täydentävät maaperän ja kallion olosuhteiden seurantaan liittyvät projektit, kuten piezometrien, inklinometrien ja ekstensometrien asennukset. Olosuhteiden seuranta toteutetaan kiinteässä yhteistyössä konsultoivien yritysten kanssa, ja ne kuuluvat osaksi teknisiä kenttäpalveluita. Seuranta ja mittaukset ovat tärkeä osa malminetsintää.

Yhteistyöverkostomme malminetsinnän tekniset- ja tutkimuspalvelut lyhyesti.

  • Geokemian näytteenotto
  • Geofysiikan mittaukset (maasto- ja lentomittaukset)
  • Kairauksen kenttävalmistelut
  • Kairasydänten geotekninen käsittely
  • Näytteiden logistiikka ja varastointi
  • Kalliomekaaniset asennukset

Kaikki malminetsinnän tekniset kenttäpalvelut yhdessä paketissa

Yhteistyökumppaneidemme kanssa pystymme tarjoamaan käyttöösi erityisen laajan skaalan palveluja ja osaamista. Kohteesta ja projektin tarpeista riippuen voimme työskennellä kentällä joko itsenäisesti omalla työryhmällämme, tai tiiviissä yhteistyössä kenttäpalveluiden tilaajan kanssa. Käytössämme olevan laitteiston, asiantuntijoiden ja vahvan kokemuksen ansiosta voimme tarjota kaikki tekniset kenttäpalvelut laadukkaana avaimet käteen -kokonaisratkaisuna, tai toteuttamalla vain osan malminetsinnän alkutöistä. Kenttäpalveluihin kuuluvat esimerkiksi kairauspaikkojen valmistelu, puuston poisto ja väylien rakentaminen, puustovahinkoilmoitukset, reikätutkimukset, kivinäytteiden varastointi ja kuljetus, timanttikairaus sekä sivusuuntamittaukset.

Yhteistyökumppaneidemme Palsatechin ja Geovisorin ansiosta pystymme kaikki keskittymään yhden osa-alueen erikoisosaamiseen, mutta tarjoamaan asiakkaille kenttäpalvelut täydellisenä palveluketjuna alusta loppuun. Me huolehdimme siitä, että malminetsintä ja siihen liittyvät kenttäpalvelut sujuvat turvallisesti, tehokkaasti ja tuottavat tuloksia. Luonnon ja ympäristön säilyttäminen huomioidaan jo työskentelyn aikana, jonka lisäksi siivoamme jälkemme malminetsinnän päätyttyä.

MIKSI VALITA KATI?

  • Koulutettu, ympäristötietoinen henkilökunta, ympäristöystävälliset koneet ja palkittu suljetun kierron järjestelmä tekevät KATI:sta ympäristön kannalta parhaan vaihtoehdon.
  • KATI on vakaa ja turvallinen yhtiö, jolla on pitkä historia ja hyvät resurssit.
  • Reagoimme nopeasti haasteisiin – yllättävissä tilanteissa teemme usein nopean, innovatiivisen ratkaisun, joka poistaa asiakkaan ongelman.
  • Ajattelemme aina asiakkaan projektin etua ja palvelemme joustavasti sen mukaan.

Malminetsintä Suomessa

Suomessa on suoritettu malminetsintää jo vuosisatojen ajan. Mutta miksi malminetsintää suoritetaan? Malminetsintää tarvitaan, jotta saadaan tarkempaa tietoa maaperästä mahdollista kaivoksen perustamista varten. Malmia puolestaan tarvitaan, jotta nyky-yhteiskuntaan saadaan raaka-aineita mm. teollisuuden sekä rakentamisen käyttöön.

Miten malminetsintää  suoritetaan?

Malminetsintä etenee useassa vaiheessa ja sitä voidaan tehdä usealla eri geotieteellisellä menetelmällä. Ensimmäisenä vaiheena on pääsääntöisesti tunnustelu joka voi sisältää pohjatiedon keräämistä, geofyysisiä mittauksia sekä maastotutkimuksia. Tässä vaiheessa voidaan mm. ottaa pieniä näytteitä maastosta lapion ja vasaran avulla käyttäen jokamiehenoikeutta. Jos ollaan aikeissa suorittaa systemaattista näytteenottoa tulee tästä ilmoittaa maanomistajalle. Mikäli alue koetaan potentiaaliseksi kohteeksi malminetsinnälle, voidaan alueesta tehdä varaus TUKES:lle.

Varaus antaa ainoastaan yksinoikeuden malminetsintäluvan hakemiselle kyseiselle alueelle, eikä oikeuta muihin järeämpiin toimenpiteisiin. Jotta voidaan tehdä järeämpiä malminetsinnän toimenpiteitä, kuten timanttikairausta, vaaditaan malminetsintälupa TUKES:lta.

Kuka voi hakea malminetsintälupaa?

Malminetsintäluvan voi hakea yhtiö, joka on rekisteröity Euroopan talousalueelle tai henkilö, joka asuu Euroopan talousalueella.

Jos malminetsintälupa myönnetään voidaan tästä siirtyä timanttikairaukseen ja myöhemmin mahdolliseen kaivosluvan hakemiseen sekä kaivoksen perustamiseen.

KATI tarjoaa yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa kaikki tarvitsemasi malminetsinnän palvelut joko yksittäisinä palveluina tai kokonaisvaltaisena avaimet käteen pakettina.

Ota yhteyttä