Kairauskurssi Terrafamen geologeille

Kati Oy järjesti kairauskurssin Terrafamen geologeille Kalajoen toimipisteessä. Vajaat kaksi päivää kestäneelle kurssille, joka on todennäköisesti ensimmäinen laatuaan, osallistui kahdeksan geologia ja teknikkoa.

Kuvassa kurssilaiset ja KATIn henkilökuntaa

Kurssin perustamisen taustalla on Terrafamen päägeologin David Garcian idea, jonka hän esitti KATIlle. KATI on vastikään saanut valmiiksi kairausurakan Terrafamen kaivosalueella ja uusi kairausohjelma on piakkoin alkamassa, joten aihe oli hyvin ajankohtainen.

Kurssille osallistunut Projektigeologi Anssi Mäkisalo kuvailee kurssin tausta-ajatusta ja merkitystä seuraaavasti:

”Geologien tietämys kairauksesta on perinteisesti pelkästään kokemusperäistä, mutta eihän sen tarvitse olla niin. Parhaassa tapauksessa muutaman päivän opiskelulla ja käytännön opastuksella voidaan kuitata vuosien mittainen yrittämisen ja erehtymisen kautta oppiminen. Tämä kurssi jälleen kerran alleviivasi hyvän kommunikoinnin tärkeyttä kairaajien ja geologien välillä. Paljon aikaa, rahaa ja harmia voidaan säästää kun molemmat osapuolet ymmärtävät paremmin toistensa tavoitteita ja työtapoja.

Kalajoen kurssin jälkeen meillä on paljon enemmän tietoa kairauksen haasteista ja mahdollisuuksista. Iso kiitos Markku Ojalalle ja KATI tiimille!”

Kurssin aika käytiin läpi kaikki kairauksen perusasiat, mutta myös paljon uusia ja hyödyllisiä lisäpalveluja kuten erilaiset mittaukset ja suljettu kierto kairauksessa. Kurssin ajatuksena oli antaa geologeille työkaluja kairausohjelman suunnittelusta lähtien sen valvomiseen ja yhteistyöhön kairaaajien kanssa. Epäilemättä näillä eväillä lopputuloksena on sujuvasti toimivat kairausprojektit.

”On erittäin tärkeää että geologit ja kairaajat ovat tietoisia toistensa vahvuuksista ja heikkouksista. Kun tiedämme mitä haasteita tulemme kohtaamaan, projektin tehokkuus paranee ja riski työtapaturmiin pienenee. Haluan onnitella Oy Kati Ab:ta heidän aloitteellisuudestaan järjestää Kairauskurssi Geologeille.” David Garcia, päägeologi – Terrafame

Kaikki uutiset