Mitä geofysiikan mittauksiin ja tutkimuksiin sisältyy?

Geofysikaaliset tutkimukset ovat kokoelma dataa, jota kerätään tutkimalla maaperää, kalliota ja muita luonnonmateriaaleja. Käytännössä siis eri geofyysiset mittaukset ovat ympäristön luonnollisia eri elementtejä tutkivia mittauksia, joissa hyödynnetään maan ominaisuuksia. Näitä mittauksissa hyödynnettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi magneettisuus, painovoima, sähkönjohtavuus, aineen polaroituvuus, lämmönjohtavuus, radioaktiivisuus ja materian kimmo-ominaisuudet. Mittauksia ja tutkimuksia voidaan tehdä maasto- ja lentomittauksina maassa, vedessä ja ilmassa.

Erilaisia geoteknisiä mittauksia tarvitaan geologiassa, arkeologiassa, mineraalien sekä energian etsinnässä, meritieteessä ja tekniikan alalla. Mittauksia hyödynnetään yhtä lailla alan yritysten ja teollisuuden käytössä, kuin myös tieteellisiin tutkimuksiin.

Kohteesta ja tutkimusten tavoitteista riippuen geofysiikan mittauksissa voidaan hyödyntää luonnossa jo vallitsevien kenttien mittaamista (passiivinen) tai keinotekoisin lähtein aikaansaatuja (aktiivinen) havaintoja. Esimerkki passiivisesta olisi maanjäristyksen aiheuttama täryaalto, ja vastaavasti aktiivisesta maatutka.

Laadukkaat tutkimukset tekevät mineraalien, kuten malmin, etsinnästä, kaivauksista sekä tekniikan projektien toteuttamisesta tarkempaa ja usein myös kustannustehokkaampaa. Geofysiikan ja geotekniset mittaukset mahdollistavat tarkan suunnittelun sekä täsmällisen ja ympäristöystävällisen työskentelyn, kun saatte tietää tarkalleen millä alueella kannattaa kaivaa.

Erilaiset geofysikaaliset tutkimustavat

Kuten aiemmin jo tuli esiin, voi geofysikaalisia mittauksia toteuttaa useilla eri menetelmillä tavoitteista riippuen. Käytetyt mittausmenetelmät ja niiden laajuus vaihtelee aina tutkimuksen tavoitteiden sekä alueen kivilajien mukaisesti. Geofysiikan menetelmillä voidaan tutkia ilmaa, maata ja tehdä reikätutkimuksia, jotta voimme löytää maapallon energia- ja raaka-ainevaroja. Me Oy Kati Ab:lla yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa olemme erikoistuneita erilaisiin kenttätutkimuksiin, jotka tukevat esimerkiksi malminetsintää.

Geofysiikan mittausmenetelmiä ovat esimerkiksi:

  • Seismiset menetelmät
  • Magneettiset menetelmät
  • Sähköiset menetelmät
  • Sähkömagneettiset menetelmät
  • Kairanreikämittausmenetelmät

Mittauskohteet ja mittausten tavoite

Pääasiallisesti mittauksia ja tutkimuksia toteutetaan alueille, joista tarvitaan lisätietoa esimerkiksi malminetsintää tai kaivoksen perustamista varten. Tavoitteena on löytää maaperästä erilaisia poikkeamia ja muutoksia, tai tutkia esimerkiksi maaperän kerroksia tai maan kantavuutta eri tarkoituksiin.

Geofysiologiset mittaukset toteutetaan aina mahdollisimman pienillä ympäristöhaitoilla ja pienillä, tarkkaan mitatuilla alueilla. Eri mittaukset ja tutkimukset eivät myöskään kuluta merkittäviä määriä energiaa tai materiaaleja, vaan tutkimusympäristö jää lähes tai täysin koskemattoman näköiseksi tutkimuksen valmistuttua. Näin myös mahdollisesti alkavat kaivaustyöt pystytään rajaamaan tavoitteiden kannalta hyödylliselle alueelle, mikä tekee työskentelystä ympäristöystävällisempää.

Ota yhteyttä ja kysy lisää kattavista kenttäpalveluista

Maa ja sen ominaisuudet ovat erikoisosaamistamme. Asiantuntemuksemme, laitteistomme ja yhteistyökumppaneidemme ansiosta pystymme tarjoamaan laajat tekniset kenttäpalvelut, jotka palvelevat erityisen hyvin malminetsinnässä ja kalliorakentamisessa.

Geofysiikan mittauksissa ja geoteknisissä tutkimuksissa tukenamme on Geovisor Oy. Geovisor tarjoaa korkealaatuiset tutkimukset, mittaukset, asennukset ja tietopalvelut geofysiikan, geohydrologian ja kalliomekaniikan saralla.