Tarkat reikämittaukset

Louhinnan suunnittelussa ja malmiarvion tekemisessä on tärkeää, että kairausnäyte ja mahdollinen malmiesiintymä voidaan paikantaa tarkasti. Mittaustiimimme tarjoaa kairareikien mittaukset sujuvasti kairauksen yhteydessä tai tarvittaessa myös vanhoihin kairausreikiin.

Tarkka tulos sivusuuntamittauksella

Sivusuuntamittauksella voidaan määrittää kairausreiän kulku ja päätepiste tarkasti. Sivusuuntamittaus tehdään useimmiten reiän päätepisteessä, mutta syvien reikien ja haaroitettujen reikien yhteydessä mittaus voidaan tehdä useita kertoja, halutuin määrävälein.

Vesimenekkimittaus antaa tietoa kallion tilasta

Vesimenekkimittaus määrittelee mitattavan kallion eheyttä. Vesimenekkimittaus antaa lisätietoa kalliossa olevista rikkovyöhykkeistä ja niiden mittakaavasta. Mittaustulos voidaan laskea lugeon-arvoiksi.

Pintamittaukset

Mittauspalveluihimme kuuluu myös kairausreikien paikalleen mittaaminen maastossa tarkkuus-GPS:n avulla sekä reikien lähtösuuntien mittaus kun kairaus on päättynyt.

Näillä teemme taipumamittaukset

Northseeking GyroNorthseeking Gyro

Laitteessa mekaaninen gyroskooppi, joka paikallistaa itsensä suhteessa maantieteelliseen pohjoisnapaan. Antaa tarkimman mahdollisen mittaustuloksen – muita laitteita ei tarvita!
Kaikkien kairausreikien, erityisesti syvien ja haaroitettujen kairausreikien mittaukseen.

 Reflex gyro

Reflex Gyro

Elektroninen gyro, hyvä yleislaite useimpiin tilanteisiin. Laitteella voidaan mitata helposti myös vanhoja kairareikiä ilman, että kairauskonetta tarvitsee tuoda paikan päälle. Myös maanalaisissa kaivoksissa tehtäviin mittauksiin.

Devico Deviflex

Devico Deviflex

Helppokäyttöinen, ei-magneettinen laite kaikkiin mittauksiin. Erityisen kätevä matalilla kairausrei’illä ja päivittäisessä käytössä.